2006/Feb/07

...เปลี่ยนลำดับการฉายแล้วครับ ขออภัยในความไม่สะดวก...

ก็เชิญชวนมาดูนะ คืนละเรื่อง ตั้งแต่ 15-17 ก.พ. 2549 ประมาณ 1 ทุ่ม มีดังต่อไปนี้

1. Corpse bride หัวใจจะแตกสลายได้อย่างไรหากมันไม่มีอยู่แล้ว


2. Be with you หนังที่ทำให้หลงรักฤดูฝน


3. March of penquins แม้อยู่ในที่ที่ลำบากที่สุดในโลก ความรักยังมีหนทางของมัน

ที่มีทติ้งพอยน์ หน้า ม. ศิลปากร นครปฐม

และในวันสุดท้าย จะมีหนังแถมอีกหนึ่งเรื่องนะครับ

(กำหนดการ และหนังที่ฉายอาจเปลี่ยนแปลงได้)

ติดต่อ บลู 09-6999017 หรือ แอน 05-9081745 01-5712425
edit @ 2006/02/09 19:34:58
edit @ 2006/02/09 19:42:56
edit @ 2006/02/09 19:45:17
edit @ 2006/02/09 19:45:38
edit @ 2006/02/16 10:59:58

Comment

Comment:

Tweet


#43 by (194.183.89.20|148.251.92.48, 194.183.89.20) At 2015-03-15 15:04,
#42 by (194.183.89.20|148.251.92.48, 194.183.89.20) At 2015-03-15 15:03,
#41 by (194.183.89.20|148.251.92.48, 194.183.89.20) At 2015-03-15 15:02,
Through this discussion I get much information, before that I don't know that much about this. Thanks for sharingIgnition Lock
#40 by Ignition Lock (103.7.57.18|119.152.12.130) At 2013-01-03 05:44,
Very nice site!
#39 by yyoouipr (103.7.57.18|96.31.86.184) At 2012-11-13 02:35,
Hello! feaebke interesting feaebke site! I'm really like it! Very, very feaebke good!
#38 by pioryruw (103.7.57.18|96.31.86.184) At 2012-11-13 02:30,
Hello, an amazing article dude. Thanks But Were issues in your rss . Dont know why Unable to subscribe to it. Could there be others having similar RSS trouble? Anybody nobody can assist please reply. Thnx!
#37 by movers in marryland (103.7.57.18|182.185.237.18) At 2012-11-06 07:54,
Excellent article! It's apparent you've gone to a lot of trouble
to research and write this article. Thanks for caring so much about
your content.
#36 by Dell Power Supply (103.7.57.18|119.155.7.86) At 2012-11-04 02:16,
I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.
#35 by washington dc moving company (103.7.57.18|139.190.231.119) At 2012-10-01 19:47,
Certainly a fantastic piece of work ... It has relevant information. Thanks for posting this. Your blog is so interesting and very informative.Thanks sharing. Definitely a great piece of work Thanks for your work.
#34 by Washington DC Movers (103.7.57.18|139.190.231.119) At 2012-09-29 19:42,
I think this is a great website, specially when searching for that specific topic.
#33 by buy vicodin online (103.7.57.18|116.71.168.112) At 2012-09-29 04:12,
Thanks sharing. Definitely a great piece of work Thanks for your work.Bonfire
#32 by Ewa (103.7.57.18|116.71.165.92) At 2012-09-29 02:36,
You provided a valuable service to the community. Thank you for doing such a great job all these years.
#31 by Buy Valium Online (103.7.57.18|116.71.168.112) At 2012-09-28 23:28,
This is a very good story I wanted to read something like this approximately two months ago, please continue putting in here articles like those.
#30 by moving companies washington dc (103.7.57.18|139.190.231.119) At 2012-09-28 17:33,
Thanks sharing. Definitely a great piece of work Thanks for your work.organic seo company
#29 by Ewa (103.7.57.18|116.71.171.35) At 2012-09-25 05:34,
I want to bookmark the page so I can return here from you that you have done a fantastic job ...organic seo service
#28 by Ewa (103.7.57.18|116.71.171.35) At 2012-09-25 04:36,
Hey great stuff, thank you for sharing this useful information and i will let know my friends as well.Bonfire
#27 by bonfire (103.7.57.18|116.71.164.146) At 2012-09-25 01:45,
I was delighted to find this web site.I wanted to thank you for your time reading this wonderful! I really enjoyed every bit of it and I've marked to ensure that the blog post something new.
#26 by buy adderall online (103.7.57.18|116.71.164.146) At 2012-09-25 01:02,
Hey great stuff, thank you for sharing this useful information and i will let know my friends as well.
#25 by buy percocet online (103.7.57.18|116.71.164.146) At 2012-09-24 23:46,
The idea behind this article is excellent, and for me the first item ("Create your own damn content!") is the real gem here: most of the people spend their entire lives only consuming what is created by others, and creating nothing themselves--or never sharing what they create, which is better than not creating at all, though not the best they could do.Organic SEO
#24 by Organic SEO (103.7.57.18|119.152.38.135) At 2012-09-14 22:21,
I'll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!<a href="http://www.aaalocksmithnyc.com/">manhattan locksmith</a>
#23 by manhattan locksmith (103.7.57.18|182.177.136.238) At 2012-09-04 19:06,
I feel that it is incomparable to observe the helpful and practical information on the blogs nowadays.
#22 by Buy Essay (103.7.57.18|39.48.138.30) At 2012-08-24 05:23,
It is obvious that submission can build internet business. The seo companies will work efficiently in order to perform website submission expertly!
#21 by seo services firm (103.7.57.18|31.184.238.21) At 2012-07-18 04:03,
Sometimes to get your PhD level you should buy essay thesis related to this good topic and thesis (topthesis.com).
#20 by dissertation writing (103.7.57.18|31.184.238.21) At 2012-06-13 16:56,
This is an excellent post. I enjoyed it immensely. Thank you so much.
#19 by charity donations (103.7.57.18|119.155.131.185) At 2012-05-20 16:02,
Really great post, Thank you for sharing This knowledge.
#18 by Education Logo (14.192.145.68) At 2012-03-30 17:17,
This is an excellent post. I enjoyed it immensely. Thank you so much.
#17 by Custom Logo Design (14.192.145.68) At 2012-03-07 17:36,
This is an excellent post. I enjoyed it immensely. Thank you so much.
#16 by Custom Logo Design (14.192.145.68) At 2012-03-07 17:35,
Really your post is really very good and I appreciate it. It’s hard to sort the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it. You write very well which is amazing. I really impressed by your post.
#15 by buy crestor (27.5.34.160) At 2012-01-19 01:12,
Various custom essays writing providers are broadcasted all over the world. It helps to acknowledge, which essay papers wring service to choose. Guys know much better how to Buy a paper now.
#14 by Buy research papers online (31.184.236.16) At 2011-12-20 15:19,
I did not want to fail my grades! Luckily, one time my brother suggested to buy custom papers. I don't feel embarrassed anylonger!
#13 by term papers for sale (193.105.210.41) At 2011-11-27 18:49,
It can be brighter to spend some money for directory submission sites, than to spend a lot of time for free of charge services , which suppose to be ineffective!
#12 by directory submission services (193.105.210.41) At 2011-11-25 11:38,
There are no doubts that to buy essay papers of premium quality from specialists seems to be a clever decision for college students who do not ideas how finish their essays.
#11 by essay samples (193.105.210.41) At 2011-11-17 08:40,
I received my first credit loans when I was 32 and this aided my business very much. But, I need the term loan over again.
#10 by loan (91.212.226.143) At 2011-11-15 14:04,
Thank you and looking for more posts. I am really satisfied with this posting that you have given us. This is really a stupendous work done by you.
#9 by Houston Home Security (222.212.1.139) At 2011-09-08 16:08,
I really like your writing. Thanks so much, finally a decent website with good information in it.
#8 by Atlanta Alarms (98.126.95.98) At 2011-08-26 10:04,
I feel that it is incomparable to observe the helpful and practical information on the blogs nowadays.
#7 by thesis writing (119.155.26.40) At 2011-07-22 17:07,
Prom Dresses: Find Online fashionable prom dresses, 2011 Prom Dresses, prom gown, cheap prom dresses
bridesmaid dresses, bridesmaid gowns, cheap bridesmaid
#6 by cosplay (117.88.177.152) At 2010-11-08 15:00,
I’ve never watched such kind of articles about this topic. I would choose the essays writers buy essay or custom written essay about it!
#5 by buy an essay (91.201.66.6) At 2010-09-22 08:02,
Your great research associated with this post goes side by side with the thesis titles. Therefore, you can perform for buy thesis service.
#4 by dissertation (91.201.66.6) At 2010-08-28 20:44,
Don't tell that you can't count on the <a href="http://www.primewritings.com/research-paper-writing-services.php">research paper writing services</a>! Writing experts who are employed at essay papers writing organizations, are aimed at university studnets' academic progress! Therefore, there's no thing to trouble about!
#3 by Lambert28Pearl (91.201.66.6) At 2010-08-23 23:33,
อ้าวห็นแล้ว ขอโทษๆ
#2 by มุก At 2006-02-07 17:35,
ฉายตามลำดับคืนละเรื่องรึเปล่าคะ
เผื่อว่างไป
#1 by มุก At 2006-02-07 17:34,